ارور E0 در یخچال فریزر بکو

علت : خرابی سنسور دمای فریزر

ارور E0 یخچال بکو به دلیل خرابی سنسور

نحوه تشخیص و رفع  کد خطای  E0 یخچال فریزر بکو :

توسط اهمتر مقدار اهم سنسور دمای داخل فریزر را در چک کنید چنانچه اهم سنسور در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد حدود ۱۰ کیلو اهم بود سنسور سالم می باشد.

اکثر مواقع خود سنسور معیوب می شود ولی گاها مشاهده شده کانکتور ها یا سیمهای ارتباطی بین سنسور و برد اشکال دارند. آنها را چک کرده و در صورت قطع بودن تعویض نمایید.

چنانچه سنسور و کانکتور و سیمهای ارتباطی سنسور تا برد همه سالم بود و اهم سنسور تا روی برد حدود ۱۰ کیلو اهم بود برد یخچال بکو اشکال دارد.

ارور E1 در یخچال فریزر بکو

علت : خرابی سنسور دیفراست یا همان برفک زدایی یخچال بکو

ارور E1 یخچال بکو

نحوه تشخیص و رفع  کد خطای  E1 یخچال فریزر بکو :

توسط اهمتر مقدار اهم سنسور دیفراست که روی اواپراتور داخل فریزر نصب شده را کنترل نمایید.

اگر اهم سنسور در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد حدود ۱۰ کیلو اهم بود و با سرد شدن سنسور اهم سنسور افزایش یافت سنسور دیفراست سالم می باشد.

اکثرا خود سنسور معیوب می شود ولی گاها مشاهده شده کانکتور ها یا سیمهای ارتباطی بین سنسور و برد اشکال دارند.

آنها را چک کرده و در صورت قطع بودن تعویض نمایید.

چنانچه سنسور و کانکتور و سیمهای ارتباطی سنسور تا برد همه سالم بود و اهم سنسور تا روی برد حدود ۱۰ کیلو اهم بود برد یخچال بکو اشکال دارد.

ارور E3 یخچال فریزر بکو

علت : خرابی سنسور دیفراست یا همان برفک زدایی یخچال بکو

نحوه تشخیص و رفع  کد خطای  E3 یخچال فریزر بکو :

به کمک اهمتر اهم سنسور کابین یخچال را اندازخ گیری کنید.

چنانچه اهم آن در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد حدود ۱۰ کیلو اهم بود و با سرد و گرم کردن آن اهمش زیاد و کم شد سنسور سالم در غیر اینصورت آنرا تعویض نمایید.

بیشتر مواقع خود سنسور معیوب می شود ولی گاها مشاهده شده کانکتور ها یا سیمهای ارتباطی بین سنسور و برد اشکال دارند. آنها را چک کرده و در صورت قطع بودن تعویض نمایید.

ارور E4 یخچال فریزر بکو

علت : عمدتا سوختن ترموفیوز نصب شده روی رادیات و به ندرت خرابی المنت دلیل این کد خطاست.

ارور E4 در یخچال فریزر بکو

نحوه تشخیص و رفع  کد خطای  E4 یخچال فریزر بکو :

به کمک اهمتر ترموفیوز را چک کنید که نسوخته باشد.

در صورت سالم بودن اهم المنت را بگیرید حدود ۲۲۰ اهم باید باشد.

زمانی که این ارور شروع به نمایش می کند پس از چند روز سرمای فریز کاهش می یابد. دلیل کاهش سرما پر از برفک شدن اواپراتور می به دلیل خرابی ترموفیوز یا المنت می باشد.

ارور E8 یخچال فریزر بکو

علت : این ارور یکی از ارورهای متداول در یخچال ساید بای ساید بکو می باشد. خرابی سنسور یخساز دلیل نمایش داده شدن این کد خطاست.

نحوه تشخیص و رفع  کد خطای  E8 یخچال فریزر بکو :

به کمک اهمتر مقدار اهم سنسور زیر قالب یخساز را بررسی کنید.

در صورت معیوب بودن سنسور ، آنرا تعویض نمایید. عمدتا سنسور یخساز از قسمت سیم ارتباطی اشکال پیدا می کند.

ارور E9 یخچال فریزر بکو

علت : اشکال در مجموعه یخساز شامل موتر چرخان قالب یخ ، میکروسوییچ ها ، قالب یخ

در یخچال ساید بای ساید بکو ارور E9 مربوط به مجموعه یخساز می باشد.

در این حالت دکمه های غیر فعال کردن یخساز و دکمه چراغ آبریز را همزمان گرفته و یخچال را به برق بزنید و وارد حالت تست مد شوید.

و سپس دکمه غیر فعال کردن یخساز را فشار دهید .

مجموعه یخساز در صورت سالم بودن یک سیکل انجام می دهد.

ارور e9 در یخچال بکو در مدل های دوقلو یا بالا پایین که یخساز ندارند عمدتا مربوط به خرابی ترموفیوز یا المنت و گاها برد می باشد.

نحوه تشخیص و رفع  کد خطای  E9 یخچال فریزر بکو :

مجموعه یخساز را از لحاظ ظاهری بررسی کنید که سالم باشد.

اکثر مواقع قالبی که در آن یخ تشکیل می شود معیوب می شود.

در صورت مشاهده نشدن عیب ظاهری در یخساز ، عملکرد موتور چرخان قالب و میکروسوییچ ها را چک کنید.

ارور یخچال ساید بای ساید ۴ در بکو

در این قیمت اشاره مختصری به ارور ساید بای ساید چهار در بکو می نماییم:

E0 = اشکال در سنسور دمای محیط قسمت فریزر

E1 = اشکال در سنسور دیفراست قسمت فریزر

E2 = اشکال در سنسور دیفراست یخچال

E3 = اشکال در سنسور دمای محیط یخچال

E4 = خرابی ترموفیور یا المنت فریزر

E8 = خرابی سنسور یخساز

E9 = اشکال در مجموعه یخساز

E10 = خرابی سنسور محیطی قسمتی که بصورت فریزریا یخچال می تواند باشد.

E11 = خرابی سنسور دیفراست قسمتی که بصورت فریزریا یخچال می تواند باشد.

E12 =خرابی المنت یا ترموفیوز در قسمتی که بصورت فریزریا یخچال می تواند باشد.

E13 = خرابی فن کندانسور

E14 = خرابی فن قسمتی که بصورت فریزریا یخچال می تواند باشد

E15 = خرابی فن کندانسور

علت ارور 0C در یخچال بکو چیست؟

کد خطای 0C در یخچال بکو که گاها OC نیز خوانده میشود نشان دهنده کار نکردن کمپرسور یا خرابی سنسور دیفراست می باشد.

در این حالت درجه دمای روی صفحه نمایش داده می شود و یک لحظه ارور oc همراه با یک علامت تعجب قرمز !  نشان داده میشود.

ارور oc در یخچال بکو- ارور 0c یخچال بکو

ابتدا کار کردن و سلامت کمپرسور را بررسی نمایید.

در مدلهای از یخچال بکو که کمپرسور یا همان موتور یخچال اینورتر باشد اکثرا به دلیل خراب شدن برد اینورتر موتور یخچال بکو یخچال گرم شده و ارور 0c روی صفحه نمایش نشان داده می شود

سپس اهم سنسور دیفراست را در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد چک نمایید که حدودا ۱۰ کیلو اهم باشد.

بررسی و رفع عیب کد خطای یا ارور 0c یا oc در یخچال بکو نیاز به بررسی دقیق سنسور ها و برد دارد.

علت روشن شدن چراغ تعجب قرمز در یخچال فریزر بکو

گاها مشاهده می نمایید که یک علامت خطر قرمز روی صفحه نمایش یخچال فریزر بکو روشن می شود که بیانگر گرم بودن یخچال فریزر یا به اصطلاحی نرسیدن دما پس از مدت زمانی به دمای تنظیمی است.

علامت خطر قرمز در یخچال فریزر بکو  به شکل یک مثلث قرمز رنگ به عنوان یک علامت هشدار در صفحه نمایش یخچال بکو نمایش داده میشود میتواند دلایل زیادی داشته باشد که پیشنهاد میشود دلایل مربوطه ظاهر شدن این علامت را در سایت مطالعه فرمایید.

علامت تعجب قرمز در یخچال بکو (!) به عنوان یک هشدار تلقی می شود وضعیت یخچال را از لحاظ سالم بودن بررسی نمایید و دلایل متعددی دارد که در قسمت زیر اشاره مختصری به آن می نماییم.

روشن شدن چراغ تعجب قرمز به دلیل

باز ماندن درب یخچال

گاها درب یخچال برای مدت زمانی خوب بسته نشده است و سرمای ایجاد شده در یخچال به دمای تنظیمی نرسیده است . با بستن در یخچال پس از مدت زمان ۵-۴ ساعت علامت خاموش میشود.

گذاشتن حجم زیاد مواد غدایی داخل یخچال

گاها با گذاشتن یکدفعه مقداری مواد غذایی جدید داخل یخچال احتمال دارد چراغ تعجب قرمز در یخچال بکو روشن شده و تا منجمد شدن کامل این مواد غذایی این چراغ روشن می ماند.شاید یکی دو روز طول بکشد و وقتی دما به مقدار تنظیمی رسید خاموش میشود.

اشکال فنی

رخ دادن یک اشکال در یخچال مانند کمبود گاز ، کار نکردن کمپرسور ، کار نکردن فن ها ، یخ زدن رادیات داخل و غیره باعث نمایش این ایکون میشود . باید با تعمیرگاه یخچال بکو هماهنگ شوید تا در اسرع وقت جهت رفع عیب اقدام نمایند.

در قسمت بالا با ارور یخچال بکو و دلایل آنها و نحوه تشخیص و رفع عیب آنها آشنا شدید. در صورت حل نشده مشکل می توانید با نمایندگی تعمیرات یخچال بکو در اصفهان یا یکی از تعمیرگاه های مجاز تعمیر یخچال بکو در اصفهان هماهنگ شده تا تکنسین مربوطه در محل حاضر شده و عیب یخچال را برطرف سازد.